Termeni si conditii

1. Ce cumpăr? Cum se formează acest Acord?

1.1 Acești termeni și condiții (T&C) sunt încheiate între (i) dvs. și (ii) Digital Fairy Studio. Vă rugăm să le citiți înainte de a încheia acest Acord cu noi.

1.2 Dacă nu sunteți de acord cu nicio parte a acestor T&C, nu faceți clic pe butonul „Accept” și nu continuați cu achiziția.

1.3 Referințele la „Digital Fairy”,„Digital Fairy Studio” „noi”, „noi” sau „nostru” se referă laDigital Fairy Studio DRL și orice mărci pe care le deținem inclusiv, dar fără a se limita la Digital Fairy, MindPlanning,  etc. Suntem contactați prin e-mail la: hello@digitalfairy.ro. Referințele la „dvs.” și „dvs.” se referă la persoana sau entitatea comercială menționată în detaliile furnizate de dvs. în formularul de cerere sau orice detalii financiare furnizate nouă (Detaliile dvs.).

1.4 Beneficiile care urmează să fie furnizate în temeiul acestui Acord sunt cele stabilite pe paginile de check-out la care sunt atașate aceste T&C (Pagina de check-out).

1.5 La data de începere, veți avea acces la beneficiile (Beneficii) așa cum sunt descrise mai în special pe Pagina de check-out.

1.6 Beneficiile pot consta sau nu dintr-o combinație dintre următoarele, dar nu se limitează la:

(a) Șabloane, grafice, instrumente de proiectare sau un grup de șabloane, resurse, foi de calcul, scripturi și materiale de curs, furnizate în orice format care sunt vândute de noi (Produs) și care vă pot fi licențiate în conformitate cu termenii acestui Acord , fie ca (i) utilizator final, fie (ii) revânzător, fie (iii) agent.

(b) șabloane gata făcute, fără marcă, care pot include cuvinte și imagini și furnizate în orice format care sunt vândute de noi (produse cu etichetă albă) și care vă pot fi licențiate în conformitate cu termenii prezentului acord, fie ( i) un utilizator final sau (ii) un revânzător sau (iii) un agent.

(c) un serviciu „realizat pentru dvs.” care urmează să fie prestat de noi, care va fi definit mai ales în orice propunere sau cotație separată care vi se va distribui (Servicii),

(d) acces online la un site de membru, grup de social media, training online sau altă platformă sau site (Acces online),

(e) coaching, bootcamp, masterminds, intensive, apeluri, mentorat, instruire, îndrumare în întâlniri, evenimente sau întâlniri, fie personal, fie online (prin zoom, Facebook, Skype sau Google Hangouts), într-un cadru de grup sau pe o setare unu-la-unu (Întâlniri).

(f) o licență comercială pentru utilizarea Produselor pentru mai mult de un utilizator final de către orice entitate care utilizează Produsele pentru mai mult de un utilizator final (licență de agenție),

1.7 Alți termeni. Alți termeni se pot aplica Beneficiilor de mai sus și ar trebui să citiți și să înțelegeți termenii care se aplică Beneficiilor pe care le-ați achiziționat.

1.8 Excluderi. Pentru a evita orice dubiu, dacă un Beneficiu nu este menționat pe Pagina de finalizare, acesta nu este inclus în Beneficiile dvs. și poate fi supus altor taxe, taxe sau plăți din partea dvs.

1.9 Definiții. Toți termenii care nu sunt definiți în T&C de mai jos (așa cum sunt definiți mai jos) sunt definiți în Pagina de finalizare. Definițiile stabilite în Pagina de check-out se vor aplica în aceste T&C.

1.10 Prezentul acord. Împreună, aceste T&C, Pagina de check-out, Detaliile dvs. și orice altă politică formează întregul acord dintre noi (acest Acord). În cazul unei neconcordanțe între aceste documente, vor prevala T&C, urmate de Pagina de check-out și apoi Detaliile dvs.

1.11 Termenii terților. Folosim produse și servicii de la terți pentru a ne ajuta să vă oferim produsele și serviciile noastre. Acești terți includ Canva, Facebook, Google, Instagram, Kajabi și multe altele. Este posibil să aveți nevoie de un cont la acele terțe părți pentru a beneficia la maximum de produsele și serviciile pe care le oferim. Prin urmare, puteți fi supus termenilor, politicilor sau acordurilor de utilizare ale terților. Nu suntem afiliați cu niciun astfel de terț. Nu deținem niciun control asupra acelor terțe părți, asupra produselor și serviciilor pe care le furnizează sau asupra termenilor, politicilor sau acordurilor de utilizare ale acestora. Nu suntem răspunzători pentru niciun aspect al produselor sau serviciilor lor sau al termenilor, politicilor sau acordurilor cu utilizatorul sau pentru orice modificări pe care le-ar putea face oricăruia dintre acestea, indiferent dacă acestea vă afectează accesul la produsele și/sau serviciile noastre sau bucuria dvs. de acestea.

1.11.1 Acord de licență pentru conținut Canva - Prin achiziționarea oricăruia dintre Produsele noastre legate de Canva (sau Beneficii care conțin șabloane Canva ca produse), sunteți de acord cu termenii Acordului de licență pentru conținut Canva, disponibil la https://www.canva. com/policies/content-license-agreement/. Nu suntem afiliați cu Canva în niciun mod oficial și Canva nu va fi răspunzător pentru nimic care decurge din crearea (sau achiziția) unui șablon terță parte.

1.12 Numai pentru utilizare comercială. Prin intrarea în această relație, cu excepția cazului în care ați achiziționat o licență de agenție sau de revânzare, confirmați că Beneficiile sunt numai pentru uzul dvs. și sunt utilizate în scopuri comerciale, nu pentru uz personal sau revânzare. Acest lucru nu va afecta drepturile dumneavoastră statutare, dacă este cazul.

1.3 Neconcurență. Prin înscrierea pentru Beneficii, cu excepția cazului în care vă înscrieți pentru o licență de agenție sau de revânzare, confirmați că nu oferiți clienților dvs. beneficii similare Beneficiilor. Dacă oferiți beneficii similare, ne veți notifica în avans.

2. Cum este încheiat acest Acord și cât timp va dura?

2.1 Se consideră că ați acceptat acest Acord la data la care ne efectuați orice plată pentru Beneficii și acest Acord este considerat a fi în vigoare de la acea dată (Data de începere)

2.2 Depunerea unui formular de cerere poate fi supusă aprobării noastre, în cazul în care cererea dumneavoastră nu este aprobată de noi, vi se va oferi o rambursare.

2.3 Prezentul acord va continua în vigoare și în vigoare și veți primi acces la Beneficiile relevante până la:

(a) sfârșitul oricărei perioade de abonament (așa cum este stabilit în Pagina de check-out);

(b) respingerea unei cereri în temeiul clauzei 2.2;

(c) anularea în conformitate cu clauza 6;

(d) toate Beneficiile au fost furnizate în mod semnificativ de noi; sau

(e) reziliat în conformitate cu clauza 3 de mai jos.

3. Cum încetează acest Acord?

3.1 Putem rezilia acest Acord, inclusiv accesul la toate și orice Beneficii imediat, fără a oferi nicio rambursare, dacă bănuim în mod rezonabil că:

(a) au încălcat orice utilizări interzise prevăzute în Codul nostru de conduită sau în licență; sau

(b) ați săvârșit o încălcare semnificativă a obligațiilor dvs. conform prezentului Acord; sau

(c) nu achită nicio sumă datorată conform prezentului Acord la data scadentă a plății și o astfel de nerespectare nu este corectată în termen de 14 zile; sau

(d) sunt sau devin sau, în opinia noastră rezonabilă, sunt pe cale să devină subiectul unui ordin de faliment sau să profite de orice altă prevedere legală pentru scutirea unui debitor insolvabil; sau

(e) să încheie un acord voluntar în temeiul părții 1 a Actului de insolvență din 1986 sau orice alt sistem sau aranjament este încheiat cu creditorii săi; sau

(f) convoacă orice adunare a creditorilor dumneavoastră, intră în lichidare voluntară sau obligatorie, are un administrator judiciar, administrator, administrator sau administrator judiciar numit cu privire la activele sau angajamentele dumneavoastră sau orice parte a acestora, orice documente sunt depuse la instanță pentru numirea unui administrator în privința dvs., notificarea privind intenția de a numi un administrator este dată de dvs. sau de oricare dintre directorii dvs. sau de un deținător de taxe flotante calificat (așa cum este definit în paragraful 14 din anexa B1 din Legea privind insolvența din 1986), o este adoptată o rezoluție sau este prezentată o petiție oricărei instanțe pentru lichidarea dvs. sau pentru acordarea unui ordin administrativ în ceea ce vă privește, sau se inițiază orice procedură legată de insolvența dvs. sau posibila insolvență.

4. Ce se întâmplă după rezilierea acestui acord?

4.1 Imediat după rezilierea din orice motiv, nu veți mai primi acces la Beneficii.

4.2 Fără o notificare ulterioară pentru dvs., vom revoca Beneficiile, inclusiv, dar fără a se limita la, revocarea sau anularea întregului Acces Online, a oricărei Licențe pentru Produse, a oricăror întâlniri sau mentorat.

4.3 Pentru a evita orice dubiu, cu excepția cazului în care este indicat ca Beneficiu pe viață, nu veți primi acces la niciun conținut, produse, licențe, servicii, platforme de social media sau orice alt beneficiu (indiferent dacă este sau nu un Beneficiu) după rezilierea acestui Acord.

5. Ce trebuie să plătiți.

5.1 Plata pentru Beneficii va fi efectuată în conformitate cu Pagina de check-out sau în conformitate cu orice plan de plată convenit în scris între noi. Plata poate fi fie pentru o plată unică care trebuie efectuată pe pagina de check-out (Plată unică).

5.2 Pagina de check-out și pachetul pe care îl alegeți vor specifica dacă va fi efectuată o plată unică sau o plată de abonament și, numai pentru plățile de abonament, dacă este datorată o plată lunară sau anuală.

5.3 Plățile abonamentului pentru ofertele noastre de membru vor fi configurate ca reînnoiri automate și vor fi preluate automat prin metoda noastră de plată online, veți fi taxat automat în mod recurent.

5.4 Dacă nu primim nicio plată (inclusiv o plată a abonamentului) la nicio dată la care este datorată, putem revoca, elimina și suspenda imediat Beneficiile dumneavoastră (inclusiv accesul la Beneficii) până la primirea plății.

5.5 Timpul de plată va fi esențial.

5.6 Fără a limita orice alt drept sau remediu pe care îl avem pentru dobânda legală, dacă nu plătiți în perioada stabilită mai sus, vă vom percepe dobândă la o rată de 10% pe an peste rata de bază a împrumuturilor a Băncii Angliei din din când în când asupra sumei restante până când plata este primită integral.

5.7 Toate plățile datorate în temeiul prezentului Acord trebuie să fie efectuate integral fără nicio deducere sau reținere, cu excepția cazului în care este cerut de lege și niciunul dintre noi nu poate revendica vreun credit, compensare sau cerere reconvențională împotriva celuilalt pentru a justifica reținerea plății unei astfel de sume în integral sau parțial.

5.8 Toate plățile trebuie efectuate în moneda indicată pe Pagina de check-out, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris între noi.

6. Care sunt drepturile mele de a anula și de a primi o rambursare?

6.1 Nu aveți dreptul de a primi o rambursare în temeiul prezentului Acord în nicio circumstanță și în orice moment, cu excepția cazului în care este stabilit de o instanță de judecată. Pentru a evita orice dubiu, se aplică clauza 1.12.

6.2 Dacă efectuați o plată unică, puteți anula prezentul acord în orice moment. Veți continua să accesați Beneficiile până când acest Acord este reziliat conform clauzei 2.3.

6.3 Nu vom fi responsabili pentru nicio taxă sau penalizare percepută de către terți.

7. Ce se întâmplă dacă am o plângere?

Scopul nostru este să oferim o calitate înaltă a serviciilor în orice moment, dacă în orice moment doriți să discutați cu noi despre modul în care Beneficiile sau serviciile noastre pentru dvs. pot fi îmbunătățite sau dacă sunteți nemulțumit de Beneficiile pe care le primiți, vă rugăm anunțați-ne în scris la hello@digitalfairy.ro

8. Termeni specifici

A. Întâlniri

8.1 Vom oferi îndrumări, informații și sugestii în timpul întâlnirilor. Acest lucru nu ar trebui să fie considerat a constitui un sfat.

8.2 Dacă Beneficiile includ întâlniri, datele, orele și locațiile respectivelor întâlniri sunt stabilite de noi și vă sunt notificate prin e-mail, printr-un grup sau altă metodă de comunicare convenită între noi. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă înregistrați și să participați la aceste întâlniri și nu sunt disponibile date, ore sau locații alternative sau înlocuitoare

8.3 Ne rezervăm dreptul de a modifica sau ajusta orice program al întâlnirilor oricând, din orice motiv.

8.4 Nu se vor face rambursări sau nu vor fi acordate credite în întregime sau parțial, inclusiv rambursări pentru ședințe ratate, anulate, neutilizate sau rearanjate.

B. Licență de agenție sau de revânzare 

8.5. Sub rezerva respectării de către dumneavoastră a acestor T&C, a oricăror Termeni Speciali (așa cum sunt definiți mai jos), a Licenței și a plății taxelor aplicabile și a redevențelor etichetă albă, vi se poate acorda o licență anuală ca agent sau ca revânzător către (i) folosiți Produsele noastre cu etichetă albă sau Produsele noastre cu terți sau (ii) revinde Produsele noastre cu etichetă albă sau Produsele noastre cu terți (o licență de agenție sau de revânzare).

8.5.1. Pentru a evita orice confuzie, prin Licență de agenție ne referim la orice servicii de creare de conținut pe care le oferiți clienților utilizând Produsele noastre, dar nu revânzând produsele reale ca pachete, produse sau pachete pentru clienți ușor de editat. Licența agenției vă oferă o licență pentru a utiliza brandingul clientului pentru a crea conținut în numele acestuia.
8.5.2. Pe de altă parte, licența cu etichetă albă (sau revânzare) vă poate permite (în funcție de Termenii speciali) să revândeți șabloanele ca produs plătit sau un bonus gratuit în cadrul unui produs sau vânzări suplimentare ca parte a unui produs. De asemenea, vă poate permite (în funcție de Termenii speciali) să schimbați șabloanele cu propria dvs. marcă și să le revândi ca parte a mărcii dvs.
8.6. Fiecare agenție sau licență de revânzare (etichetă albă) este supusă unor termeni speciali, așa cum este descris în mod mai precis în fiecare pagină de verificare a agenției sau licențe de revânzare sau e-mail de confirmare (Termenii speciali). Termenii speciali vor confirma resursele, experiențele, limitele de utilizare sau de revânzare ale terților, taxele și redevențele aplicabile, restricțiile și orice cod de conduită la care trebuie să-l respectați atunci când utilizați, vindeți sau acționați ca agent sau revânzător în baza unei astfel de licențe de agenție sau de revânzare. .

8.7. Trebuie să primiți în prealabil permisiunea scrisă din partea noastră pentru a face orice nu este specificat în mod specific în Termenii specifici. Orice vânzare neaprobată în afara Termenilor Speciali ne va da automat dreptul la o taxă de redevență de 150% din toate vânzările legate de vânzarea Produsului de revânzare.

9. Pentru ce nu ne vom accepta responsabilitatea.

Prin încheierea acestui Acord, luați la cunoștință și sunteți de acord că:

9.1 Orice informație, îndrumare sau îndrumare furnizată de noi (sau de orice persoană care ne reprezintă) nu este destinată să fie personală sau specifică pentru dvs. și nu este destinată să constituie „sfaturi” de orice tip.

9.2 În măsura maximă permisă de lege, sunt excluși orice termeni și garanții implicite (inclusiv cele implicate de comerț, obicei, practică sau curs de tranzacționare). În special, nu se oferă nicio garanție sau garanții în legătură cu orice rezultate care vor fi obținute de dvs. ca urmare a Beneficiilor. Nu este făcută nicio promisiune de a vă face publicitate sau de a face prezentări ca urmare a Beneficiilor.

9.3 Nu v-ați bazat pe nicio declarație, promisiune sau declarație făcută sau dată de sau în numele nostru, inclusiv pe cele care sunt făcute pe Pagina de check-out care nu au legătură cu termenii comerciali specifici ai acestui Acord.

9.4 În măsura maximă permisă de lege, răspunderea noastră totală care decurge din sau este legată de orice Beneficii sau prezentul Acord, indiferent dacă este vorba de un contract, vătămare corporală, deteriorare a bunurilor sau în alt mod, nu va depăși sumele plătite efectiv de dvs. în temeiul prezentului Acord.

9.5 În măsura maximă permisă de lege, nu vom fi răspunzători față de dvs. în niciun fel pentru:

9.5 (a) orice pierdere indirectă, specială sau consecutivă, daune, cheltuială, cost, pierdere de venit, afaceri, date, fond de comerț sau profit, sau pentru orice pierdere sau prejudiciu care nu era previzibil în mod rezonabil de către noi la momentul în care ați încheiat prezentul Acord, inclusiv orice întrerupere a activității, revendicări ale terților, modificări ale Beneficiilor sau anulare; și

9.5 (b) orice eveniment pe care nu îl putem controla în mod rezonabil și care ar fi fost inevitabil (în ciuda eforturilor comerciale rezonabile de a preveni producerea evenimentului) sau care rezultă din respectarea de către noi a oricărei cerințe relevante în temeiul oricărei legi sau reglementări la care suntem supuși

9.6 Cu excepția acțiunilor pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (clauza 10) sau confidențialitatea (clauza 11), nicio acțiune (indiferent de formă) care decurge din prezentul Acord nu poate fi începută de către oricare dintre părți la mai mult de un an de la data apariției cauzei acțiunii.

9.7 Nu suntem răspunzători (fie că sunt cauzați de angajații, agenții noștri sau de altă natură) în legătură cu furnizarea de Beneficii sau îndeplinirea oricăreia dintre celelalte obligații ale noastre conform prezentului Acord.

9.8 Nimic din prezentul Acord nu va limita sau exclude răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră sau pentru orice declarație falsă frauduloasă sau pentru orice alte aspecte pentru care ar fi ilegal să excludem sau să limităm răspunderea.

9.9 În cazul neplatei de către dvs., veți despăgubi și păstrați despăgubiri, CFC împotriva și ne veți plăti toate sumele datorate nouă, inclusiv toate datoriile, costurile, cheltuielile, daunele și pierderile (inclusiv, dar fără a se limita la acestea). orice pierderi directe, indirecte sau consecutive, pierderi de profit, pierderi de reputație și toate dobânzile, penalitățile și costurile legale (calculate pe baza unei despăgubiri complete) și toate celelalte costuri și cheltuieli profesionale rezonabile) suferite sau suportate de Companie care decurg din sau în legătură cu neplata.

10. Care sunt obligațiile cu privire la confidențialitate și confidențialitate?

10.1 Sunteți de acord să respectați în orice moment condițiile de utilizare a Beneficiilor, inclusiv prevederile de confidențialitate stabilite în acestea.

10.2 Niciuna dintre părți nu va face declarații negative împotriva celeilalte părți.

10.3 Vi se poate cere să completați un acord de nedivulgare (NDA) și dacă ați semnat un astfel de acord, termenii NDA se aplică ca și cum ar fi fost încorporați aici.

10.4 Vă putem contacta (prin poștă, e-mail, telefon, SMS sau prin internet) în legătură cu Beneficiile sau cu alte evenimente, produse sau servicii de care ați putea fi interesat. Dacă doriți să renunțați la astfel de comunicări, vă rugăm să ne scrieți la hello@digitalfairy.ro. Nu vom oferi datele dumneavoastră cu caracter personal niciunui alt terț fără acordul dumneavoastră prealabil în scris.

10.5 Putem deține informații personale (inclusiv numele, adresa dvs. de e-mail și orice detalii personale sau ale companiei) pentru (i) să vă oferim Beneficiile sau (ii) să vă oferim detalii despre celelalte servicii ale noastre sau (iii) pentru a finaliza administrarea internă legată de dvs. . Detaliile dumneavoastră vor fi păstrate într-o bază de date de către noi, sub rezerva politicii noastre de protecție a datelor și confidențialitate.

10.6 Deoarece anumite informații pot fi dezvăluite de dvs. sau de alți participanți în timpul oricărei întâlniri, este important să ne ajutați să vă menținem confidențialitatea și confidențialitatea și pe cele ale altor participanți, recunoscând și fiind de acord:

10.6 (a) că informațiile discutate de alți participanți pot fi private sau confidențiale; și

10.6 (b) să nu comunice sau să dezvăluie direct sau indirect (fie în scris, oral sau în orice alt mod) orice informație care este declarată de un participant ca fiind confidențială, dacă este dezvăluită în cadrul unei ședințe.

12. General

11.1 Dacă are loc un eveniment în afara controlului nostru rezonabil, care poate include, dar nu se limitează la, indisponibilitatea personalului cheie, mijloacele de comunicare nefuncționale sau materialele cheie (fără de care nu putem oferi Beneficiile sau Beneficiile), vom notifica dvs. prin e-mail. Într-o astfel de situație, nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru nicio nerespectare sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor noastre, în cazul în care o astfel de eșec sau întârziere rezultă dintr-o cauză care este în afara controlului nostru rezonabil. Astfel de cauze includ, dar nu se limitează la: pană de curent, defecțiune a furnizorului de servicii de internet, acțiune industrială, tulburări civile, pandemie, incendiu, inundații, furtuni, cutremure, acte de terorism, acte de război, acțiuni guvernamentale sau orice alt eveniment care este dincolo de controlul părții în cauză. Dacă întârzierea continuă pentru o perioadă de 90 de zile, oricare dintre noi poate rezilia sau anula Beneficiile care urmează să fie efectuate în temeiul prezentului Acord.

11.2 Următoarele clauze vor supraviețui rezilierii acestui Acord: (clauza 9) sau informații confidențiale și confidențialitate (clauza 11) și General (clauza 12)

11.4 Prezentul Acord nu este aplicabil de către niciun terț (fie conform statutului sau altfel).

11.5 Orice notificări conform acestui Acord vă vor fi furnizate prin adresa de e-mail pe care o furnizați în Detaliile Dvs..

11.6 Separabilitate. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului acord va fi considerată ilegală sau inaplicabilă, în întregime sau parțial, în temeiul oricărei dispoziții, reguli sau legi, prevederea în cauză va fi considerată, în această măsură, ca nu face parte din prezentul acord sau va se aplică cu ștergerile necesare pentru a-l face legal și executoriu, iar caracterul executoriu al restului acestui acord nu va fi afectat.

11.7 Atribuire. Prezentul Acord și beneficiul drepturilor care ți sunt acordate prin acest Acord vor fi personale pentru tine și nu vei subcontracta, nova sau cesiona Beneficiile sau drepturile din prezentul unei alte părți fără acordul prealabil scris al Companiei.

11.8 Renunțare. Eșecul unei părți de a-și exercita sau de a pune în aplicare orice drept în temeiul prezentului Acord nu va fi considerată a fi o renunțare la acel drept și nici nu va împiedica exercitarea sau executarea acestuia în orice moment sau moment ulterior.

11.10 Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestor T&C în orice moment, dându-vă o notificare. Nu puteți aduce modificări acestor T&C fără acordul nostru scris prealabil.

11.11 Cu excepția cazului în care se convine altfel, nicio întârziere, acțiune sau omisiune din partea vreunei părți în exercitarea oricărui drept sau remediu nu va fi considerată o renunțare la acel drept sau la orice alt drept sau remediu.

11.13 Prezentul Acord și orice dispută sau revendicare (inclusiv dispute sau revendicări necontractuale) care decurg din sau în legătură cu acesta sau obiectul sau formarea sa, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea Angliei și Țării Galilor. Fiecare parte este de acord irevocabil că instanțele din Anglia și Țara Galilor vor avea jurisdicție neexclusivă pentru a soluționa orice dispută sau revendicare (inclusiv litigii sau pretenții necontractuale) care decurg din sau în legătură cu Acordul sau obiectul sau formarea acestuia. Cu toate acestea, în cazul unui litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul acord, inclusiv orice întrebare privind existența, valabilitatea sau încetarea acestuia, înainte de a introduce orice procedură judiciară, părțile vor căuta soluționarea acelui diferend prin mediere în conformitate cu procedura. recomandat de CEDR https://www.cedr.com/. Cerința de a media înainte de inițierea oricărei proceduri judiciare nu împiedică nici una dintre părți să solicite măsuri provizorii urgente sau să emită proceduri în cazul în care orice termen de prescripție relevant este pe cale să expire.

Dorim să te ajutăm să-ți faci visul tău să prospere. Ne place să lucrăm cu companii de orice formă și dimensiune, din întreaga lume, așa că nu ezita să ne contactezi.

Vrei să scapi de stresul construirii propriului site și să te concentrezi pe ceea ce                   

Gratuit
contează ?
Mulțumim!
Mesajul tău a fost trimis.
Digital Fairy

Suntem aici să ajutăm! Doar completează formularul de mai jos sau trimite un e-mail (hello@digitalfairy.ro) și te vom contacta în termen de 24 ore.

Pe curând!

Ai nelămuriri?

Vrei să colaborăm?

Oferim servicii de creare site-uri, customizare templateuri, dar îți oferim și posibilitatea de a îți crea propriile  postări social media cu ajutorul template-urilor noastre.

Toate drepturlle rezervate   |    Design by Digital Fairy
@DigitalFairy.ro

urmărește-ne

Gratuit

back to top